nubise:

Checking out all new followers xo

alt-j:

why do people make viruses like why do you have to be an asshole

clrama:

ʷʰʸ      ʷʰʸ             ʷʰʸ

       ʷʰʸ            ʷʰʸ       ʷʰʸ      ʷʰʸ

   ʷʰʸ         jeans with fake pockets   ʷʰʸ

         ʷʰʸ            ʷʰʸ

706